El sistema de las carpes plegables de Qualytent, permet que els muntatges i desmuntatges de les nostres estructures es puguin realitzar en espais de temps molt reduïts. Lloguer de carpes a Barcelona